Är Äntwerten fir eng besser Mobilitéit

Dir krut e Bréif vun eis a sidd dobäi?

Jo, zum Questionnaire

Woufir déngt luxmobil?

D’Etüd bilt d’Mobilitéit am gesamten Groussherzogtum Lëtzebuerg of. Befrot gi Biergerinnen a Bierger aus alle Stied an Gemengen. Mat abezunn gi Grenzgänger aus Frankräich, der Belsch an Däitschland. Esou kréien d’Verkéiersplaner eng aktuell Datebasis fir d‘Planung vu Stroossen, Fouss- a Vëlosweeër esouwéi vom ëffentleche Verkéier.

Wien gëtt befrot?

D’Befroung notzt eng wëssenschaftlech kontrolléiert Zoufallsauswiel aus ëffentleche Registeren. All op dës Weis bestëmmte Persounen ginn ugeschriwwen. Dëse Choix séchert e repräsentativt Resultat. Dowéinst ass eng fräiwëlleg Participatioun ouni eng Invitatioun fir D’Etüd net méiglech. De Versand vun de Bréiwer erfollegt iwwer en Zäitraum vun dräi Méint tëschent Mäerz a Mee.

Wéi opwändeg ass d’Befroung fir d’Participanten?

Fir all Participanten dauert d’Beäntwerte vun de Froen ongeféier 10 Minutten. Dat ass schon alles. Am einfachsten ass et online. Op Wonsch ass och eng schrëftlech oder telefonesch Participatioun méiglech.

Wat gëtt erhuewen?

All Participanten vun der Etüd gi gebieden, iwwer e bestëmmten Dag ze berichten. Am Questionnaire ginn all Weeër erfaasst, déi dësen Dag zréckgeluecht goufen. Dobäi kommen nach puer allgemeng Angaben zur Persoun, fir d’Resultater differenzéiert auswäerten ze kënnen. Deemno ass eng Participatioun och vun deene Persoune wichteg, déi den ausgewielten Dag guer net ënnerwee waren.